กิจกรรม Intrend ice bucket – wet for dog เปียกนี้เพื่อน้องหมา

ice bucket

Absolute Beauty Clinic จัดกิจกรรม Intrend ” ice bucket – wet for dog “ เปียกนี้เพื่อน้องหมา
เพื่อหาผู้รับคำท้าบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนเข้า โครงการมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ สำหรับกิจกรรม ” ice bucket – wet for dog ” ที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้บริจาคเงินสำหรับโครงการนี้จำนวน 20,000 บาท และทาง Absolute Beauty Clinic ยังได้รวมบริจาคสมทบ อีก 20,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 40,000 บาทจึงทำให้ ทางทีม ของ Absolute Beauty Clinic ต้องปฎิบัติตามภารกิจ ” ice bucket – wet for dog ” ที่ได้สัญญาไว้กับผู้บริจาคทุกท่าน
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นำทีมเปียกโดย คุณหมอ ชาติชาย พฤกษาพงษ์ และทีมงาน Absolute Beauty Clinic ซึ่งภายในกิจกรรมก็สร้างความสนุกสนาน พร้อมทั้งยังได้รับบุญเพื่อช่วยน้องหมากันอย่างถ้วนหน้า โดยกิจกรรมครั้งนี้ คุณหมอ ชาติชาย พฤกษาพงษ์ ได้กล่าว ว่า “กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยหารายได้เข้ามูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ซึ่งตนเองนั้นเป็นคนที่รักสัตว์และเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว ทุกครั้งที่เห็นสัตว์พิการจะรู้สึกสงสารและคิดในใจเสมอว่าสัตว์เหล่านี้คงไม่สามารถพูดได้ถ้าเค้าขาดแคลนหรือเจ็บปวดเค้าก็ไม่สามารถพูดได้ เราก็อยากเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ช่วยเหลือพวกเขา” โดยคุณหมอยังกล่าวอีกว่า “ กิจกรรมในครั้งที่จัดขึ้นในห้องผ่าตัดเพราะเนืองจากอย่างไรก็ดีห้องผ่าตัดนี้จะต้องถูกทำฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทุกวันอยู่แล้ว จึงใช้ห้องดังกล่าวเพื่อจัดกิจกกรรม ” ice bucket – wet for dog ” ในครั้งนี้
#IceBucketChallengeTH

%d bloggers like this: