March 9, 2017
สลายไขมันส่วนเกิน cryolipolysis

Cryolipolysis

Cryolipolysis สลายไขมัน ส่วนเกินด้วยความเย็น Cryolipolysis การสลายไขมันด้วยความเย็น Cryolipolysis คือ ? Cryolipolysis (Cool Sculpting) เป็นการสลายไขมันด้วยความเย็น ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้าที่กลัวการทำศัลยกรรม การดูดไขมันโดยเวเซอร์ หรือกลัวการดมยา Cryolipolysis จะนำความเย็นในระดับจุดเยือกแข็งลงไปใต้ชั้นผิวหนังเข้าสู่ชั้นไขมันโดยไม่ทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆ เมื่อเซลล์ไขมันเข้าสู่จุดเยือกแข็ง […]