บริษัท แอบโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด เชิญชวนจิตอาสาร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่ทางบริษัท แอบโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด เลือกมาประดิษฐ์คือดอกกุหลาบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฏร์ ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาติ เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

วันนี้ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. บริษัท แอบโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวันนี้มีตัวแทนพนักงานแต่ละหน่วยงาน ร่วมใจกันมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๕ คน  ซึ่งพนักงานทั้งหมดนี้จะทำการเรียนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานแต่ละหน่วยงาน ได้นำความรู้ทักษะของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และจิตอาสาที่สนใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ ซึ่งสามารถจัดทำได้ทุกสาขา  โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงาน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ หน่วยงานละ ๙๙ ดอก รวมทั้งหมด ๙๙๙ ดอก และจะรวบรวมดอกไม้จันทน์ที่ได้ทั้งหมดนี้ ส่งมอบให้แก่กองการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป

สำหรับท่านใดที่สนใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สามารถมาจัดทำได้ที่ Absolute Beauty Clinic ทุกสาขา