ศัลยกรรมตา

ศัลยกรรมตา

March 9, 2017
ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตาสองชั้น

ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมทำตาสองชั้น

ทำตาสองชั้น การทำศัลยกรรมทำตาสองชั้น ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตาสองชั้น   การทำตาสองชั้น คือ ? การผ่าตัดเพื่อให้เกิดจุดยึดติดระหว่างผิวหนังเปลือกตาบนกับแผ่นยกเปลือก ตาบนที่อยู่ภายในด้วยการเย็บ ซึ่งจะทำให้เกิดชั้นตาขึ้นในขณะลืมตา โดยมีเทคนิคการทำได้ 2 วิธี ได้แก่ […]
March 9, 2017
ตกแต่งหนังตาบน ล่าง

ตกแต่งหนังตาบน-ล่าง

การตกแต่งหนังตาบน ล่าง ตกแต่งหนังตาบน ล่าง เหมาะกับผู้ใด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล   ผู้ที่มีอายุมากขึ้น หนังตาชั้นบนมักตกลง ? ทำให้ชั้นตาเล็กลง และหนังตามักจะมีรอยย่นหย่อนยาน มากขึ้น โดยที่บางครั้ง ชั้นตาอาจตกลงมาปิดชั้นม่านตาได้ […]