hifu HIFU ULTRA GEN 3

นวัตกรรมยกกระชับ ปรับรูปหน้า
HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound)

HIFU

HIFU ULTRA GEN 3

HIFU คืออะไร

HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) เป็นเทคโนโลยีลดเลือนริ้วรอย ปรับรูปหน้า ยกกระชับ และฟื้นฟูสภาพผิว ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีการส่งคลื่น Focusing Ultrasound ผ่านลงไปในชั้นผิวลึก เพื่อให้ร่างกายสร้างคอลลาเจน ส่งผลให้จุดของผิวที่ถูกกระตุ้นด้วย HIFU ยกกระชับขึ้น หลังการรักษาด้วยเทคนิค HIFU ผ่านไป 1 เดือน ผิวจะยกกระชับขึ้นเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัด และผลลัพธ์จะเด่นชัดที่สุดในเดือนที่ 6 – 1 ปี คนไข้ไม่ต้องพักฟื้น ไม่มีบาดแผล ไม่เจ็บ เทคนิค HIFU ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากยุโรปและประเทศไทย

เทคนิคยกกระชับด้วย HIFU เหมาะสำหรับใครบ้าง

• คนไข้ที่ต้องการปรับรูปหน้าให้เรียวสวย เต่งตึง HIFU จะช่วยยกกระชับผิวหน้า ให้เรียวขึ้น โดยไม่ต้องพักฟื้น
• คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าและลำคอหย่อนคล้อย HIFU จะช่วยให้ผิวหน้าและลำคอเนียนเรียบ กระชับยิ่งขึ้น
• คนไข้ที่มีปัญหาริ้วรอยบริเวณดวงตา หรือเปลือกตาด้านบน HIFU จะช่วยให้เปลือกตาและบริเวณดวงตาดูสดใส เปล่งปลั่ง
• คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเหนียงใต้คาง หรือคางสองชั้น HIFU จะช่วยแก้ปัญหาไขมันสะสมบริเวณใต้คางและคางสองชั้นได้
• คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำ ผิวไม่กระจ่างใส HIFU สามารถปรับสภาพผิวให้ขาวกระจ่างใส

ความรู้สึกขณะรับการรักษาด้วย HIFU

ทีมแพทย์จะใช้ระยะเวลาในการรักษาด้วย HIFU ประมาณ 40-60 นาที ระหว่างที่คนไข้รับการรักษาจะรู้สึกสบาย ปลอดโปร่ง ไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่กำลังรักษา เทคนิคการยกกระชับด้วย HIFU จะส่งพลังงานคลื่น Focusing Ultrasound ที่มีความถี่สูงเข้าสู่ประสาทเซลล์ที่ไม่สามารถสัมผัสได้ ทำให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บ แต่จะรู้สึกอุ่นบริเวณผิวที่ทีมแพทย์กำลังทำการรักษา การรักษาด้วยเทคนิค HIFU ไม่มีอันตรายใดๆ หลังการรักษาคนไข้อาจจะมีผิวแดงขึ้นบริเวณที่รับการรักษาเล็กน้อย แต่จะหายไปเองภายในเวลาอันรวดเร็ว

ผลลัพธ์ของการรักษาด้วย HIFU

• คนไข้จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังเข้ารับการรักษาด้วย HIFU คนไข้จะรู้สึกว่าผิวเต่งตึงขึ้น กระชับมากยิ่งขึ้น ริ้วรอยลดลง และจะเด่นชัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมา
• หลังจากรับการรักษาด้วย HIFU คอลลาเจนบริเวณผิวของคนไข้จะถูกสร้างขึ้นใหม่ และแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ผิวของคนไข้หลังการรักษาจึงมีความยืดหยุ่น กระชับยิ่งขึ้น และดูกระจ่างใสมากขึ้น
• คนไข้ที่รับการรักษาตรงจุดแก้มและคาง จะรู้สึกว่าไขมันที่สะสมบริเวณแก้มและคางกลับมาดูเรียวสวย และบริเวณใบหน้าเรียวยิ่งขึ้น
• ผลลัพธ์ของการรักษาด้วยเทคนิค HIFU จะคงอยู่ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี (ขึ้นอยู่กับคุณภาพผิวของคนไข้แต่ละบุคคลและลักษณะของปัญหา)

การดูแลหลังการรักษาด้วย HIFU

หลังการเข้ารับการรักษาผิวด้วยเทคนิค HIFU คนไข้จะรู้สึกได้ถึงผิวที่ยกกระชับ เต่งตึงขึ้นทันที บริเวณที่รับการรักษา หลังการรักษาคนไข้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติอย่างมั่นใจ ไม่ต้องพักฟื้น

ติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทาง