รีวิว ปากกระจับ ทำปากกระจับ

ศัลยกรรมปากกระจับบน

ปรับมุมปากให้มีรอยยิ้ม ทำให้มีเสน่ห์ ที่ Absolute Beauty Clinic

รีวิว ปากกระจับ ทำปากกระจับ
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ก่อนทำศัลยกรรมปากกระจับ

รีวิว ปากกระจับ ทำปากกระจับ
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

รีวิว ปากกระจับ ทำปากกระจับ
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

รีวิว ปากกระจับ ทำปากกระจับ
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

หลังทำศัลยกรรมปากกระจับ

รีวิว ปากกระจับ ทำปากกระจับ
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
หลังทำศัลยกรรมปากกระจับ

รีวิว ปากกระจับ ทำปากกระจับ
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
หลังทำศัลยกรรมปากกระจับ