รีวิว ทำตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น ทำตาสองชั้น ที่ Absolute Beauty Clinic

ทำตาสองชั้น

ก่อนทำศัลยกรรมตาสองชั้น

เดิมทีคนไข้มีตาสองชั้นอยู่แล้ว แต่หนังตาตก จึงทำให้มองไม่ค่อยเห็นตาสองชั้นเวลาที่แต่งหน้า ซึ่งทำให้คนไข้รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

หลังทำศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ทำตาสองชั้น

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

หลังทำศัลยกรรมตาสองชั้น หนึ่งสัปดาห์ ตาเริ่มเข้าที่มากขึ้น

รีวิว ทำตาสองชั้น

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

หลังทำศัลยกรรมตาสองชั้น 3 สัปดาห์

รีวิว ทำตาสองชั้นรีวิว ทำตาสองชั้น

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

หลังทำศัลยกรรมตาสองชั้น 2 เดือน