สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ย้ายสาขาใหม่ รู้ยัง

พิกัด 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 4 ยูนิต 406
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330.