สวยท้าฝน ผิวชุ่มฉ่ำกับ “โปรสุดสวย”

Package 1
9,999.-
• Aura White Perfect Skin สูตร 3
จำนวน 1 ครั้ง
• Maso Fat จำนวน 1 ครั้ง
• Made จำนวน 1 ครั้ง
• Collagen Gold Mask จำนวน 1 ครั้ง
• Ma-Gold จำนวน 1 ครั้ง
• Oxygen Mask จำนวน 1 ครั้ง
• Cryo Blink จำนวน 1 ครั้ง
• Lift Up จำนวน 1 ครั้ง
Package 2
19,999.-
• Hifu 100 shots จำนวน 1 ครั้ง
• Maso Fat จำนวน 1 ครั้ง
• Made จำนวน 1 ครั้ง
• Collagen Gold Mask จำนวน 2 ครั้ง
• Ma-Gold จำนวน 2 ครั้ง
• Oxygen Mask จำนวน 2 ครั้ง
• Cryo Blink จำนวน 2 ครั้ง
• Lift Up จำนวน 2 ครั้ง

Package 3
29,999.-
• Hifu 100 shots จำนวน 1 ครั้ง
• ร้อยไหมกุหลาบ จำนวน 8 เส้น
• Maso Fat จำนวน 1 ครั้ง
• Made จำนวน 1 ครั้ง
• Collagen Gold Mask จำนวน 3 ครั้ง
• Ma-Gold จำนวน 3 ครั้ง
• Oxygen Mask จำนวน 3 ครั้ง
• Cryo Blink จำนวน 3 ครั้ง
• Lift Up จำนวน 3 ครั้ง
Package 4
49,999.-• Hifu 450 shots
• Botox Botulax 100 units
• Meso V Face 5 cc.
• Derminet Skin Care จำนวน 5 ครั้ง