บริษัท แอบโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ แทนใจถวายแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

เมื่อวานนี้ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ตัวแทนจากบริษัท แอบโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด เดินทางไปที่กรมพัฒนาชุมชน ณ อาคาร 3 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙๙๙ ดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

ก่อนหน้านี้ทางบริษัท แอบโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ทางบริษัท แอบโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด เลือกประดิษฐ์ ๑ แบบ คือ ดอกกุหลาบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฏร์ ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาติ เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย  โดยมีพนักงานแต่ละหน่วยงานรวมถึงจิตอาสา ต่างก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พ่อหลวงอย่างประณีต เพื่อส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐