เสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนใบหู

เสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนใบหู

เสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนใบหู

เสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนใบหู

การเสริมปลายจมูกที่ถาวรคือ การใช้กระดูกอ่อนเสริม กระดูกอ่อนที่ใช้ง่ายที่สุดคือจากใบหู เนื่องจากแผลจะซ่อนอยู่หลังหูมองไม่เห็น การใช้กระดูกอ่อนเหมาะกับคนที่ต้องการปลายโด่งมากแต่เนื้อบาง หรือคนที่มาแล้วใกล้ทะลุ ต้องเอาเนื้อกระดูกอ่อนมาเสริม การใช้กระดูกอ่อนเสริม ต้องเผื่อเวลายุบบวมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นานกว่าเสริมจมูกปกติ