แก้จมูก

การ แก้ไขจมูกที่เสริมมาแล้ว

แก้จมูก

การแก้ไขจมูกที่เสริมมาแล้ว

ปัจจุบันการทำจมูกมีหลายรูปแบบ บางครั้งไม่ถูกวิธี หรือถูกวิธีแต่ไม่ถูกใจ ก็อาจะต้องมีการแก้ไข การแก้ไขยากที่สุดคือ กลุ่มที่ฉีดซิลิโคนมา กลุ่มนี้จะแก้ไขไม่ได้ผลดี เนื่องจากซิลิโคนเกาะติดหนังไม่สามารถเอาออกได้หมด และอีกกลุ่มที่แก้ไขยากคือ แบบที่ใกล้ทะลุ ปลายจมูกบางจนใส กลุ่มนี้แก้แล้วจะไม่สามารถทำให้โด่งมากได้ และยังต้องใช้กระดูกอ่อนเสริมด้วย การแก้ไขจมูกผู้ป่วยควรเข้ามาให้แพทย์ประเมินก่อน เพราะบางอย่างสามารถแก้ได้ และบางอย่างไม่สามารถแก้ได้จริงๆ