vaser ดูดไขมัน

Vaser liposelection

เทคโนโลยีกำจัดไขมันด้วย Ultrasoound

VASER แก้ปัญหาไขมันส่วนเกิน ?

ไขมันส่วนเกินเป็นปัญหากับคุณถึงแม้ว่าคุณจะควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างหนักแล้วก็ตามแต่ ไขมันส่วนเกินต่างๆยังคงมีอยู่เนื่อง จากอายุที่เพิ่มขึ้นกรรมพันธุ์ ระบบย่อยอาหารฮอร์โมนความเครียดการสูบบุหรี่ยาบางชนิดนี่คือเหตุผลสำคัญที่ ทำให้ VASER ซึ่งเป็นวิธีกำจัดไขมันที่ได้รัยความนิยมที่สุดซึ่งจะทำให้หุ่นคุณดูดีสวม ใส่เสื้อผ้าสวยมั่นใจขึ้นแลดูมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น

VASER LipoSelection คือ ?

νaser liposelection เทคโนโลยีกำจัดไขมันด้วย ultrasound ใหม่ล่าสุดที่สามารถสลายไขมันได้มากเท่าการดูดไขมันแต่นุ่มนวลและผลข้าเคียงน้อยกว่าการดูดไขมันแบบวิธีเดิมมาก ซึ่งแพทย์สามารถเลือกทำลายไขมันได้อย่างจำเพาะเจาะจง (Liposelection) โดยไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง เช่น เส้นประสาทเส้นเลือดและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอื่นๆ ทำให้ไม่เกิดความบอบช้ำเหมือนวิธีเดิม คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วและผิวบริเวณที่ผ่านการดูดไขมันสามารถคืนตัวสู่ความกระชับเรียบเนียน ไม่เกิดปัญหาผิวขรุขระเป็นโพรงและ νaser ยังช่วยให้ผิวกระชับและฟื้นตัวเร็วทำให้ได้ผลการสลายไขมันที่ดีที่สุดขณะที่ มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด

บริเวณที่สามารถทำการรักษาด้วย νaser lipoSelection ?

การทำ νaser จะได้ผลดีมากกับไขมันส่วนเกินที่ไม่ต้องการทั่วร่างกายโดยเฉพาะบริเวณ หน้าท้อง สะโพก เอว คาง ต้นขา แขนหลัง รักแร้ เป็นต้น เพียงครั้งเดียว

หลักการทำงานของ νaser lipoSelection ?

vaser

vaser

vaser

vaser

1.เริ่มด้วยการฉีดน้ำเกลือชนิดพิเศษผสมยาชาเข้าสู่ชั้นไขมันเพื่อขยายปริมาตรในบริเวณที่มีไขมันสะสมอยู่จะทำให้การสลายไขมันมีประสิทธิภาพขึ้นขณะเดียวกันช่วยลดรอยช้ำและลด ความรู้สึกขณะทำการสลายไขมัน

2.คลื่นเสียง Ultrasound ที่มีความถี่สูงจะถูกปล่อยจากหัว νaser ที่มีขนาดเล็กพิเศษเพียง 2-3 มิลลิเมตรจะทำให้เซลล์ไขมันสลายตัวจนกลายเป็นไขมันเหลวด้วยการปล่อยคลื่น เสียงออกเป็นระลอกๆทำให้ลดพลังงานลงได้ถึง 50% โดยมีผลจำเพาะกับเซลล์ไขมันเท่านั้น

3.เซลล์ไขมันสลายตัวกลายเป็นไขมันเหลวแล้วแล้วดูดออกจากร่างกายอย่างนุ่มนวล ผิวหนังจะค่อยๆหดตัวกลับกระชับเนียนเรียบคืนสู่สภาพเดิมหลังทำการรักษา

νaser แตกต่างจากการดูดไขมันทั่วไปอย่างไร ?

1.νaser มีความปลอดภัยสูง

2.νaser พลังงานคลื่นเสียงสลายและดูดไขมันที่แตกตัวกลายเป็นของเหลวออกมา โดยเส้นเลือดเซลล์ประสาทและเนื้อเยื่อข้างเคียงได้รับความเสียหายน้อยที่สุด

3.νaser ฟื้นตัวได้เร็วแผลหายได้รอยช้ำมีน้อยมาก โอกาสเสี่ยงกับการติดเชื้อหรือแทรกซ้อนมีน้อยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ภายใน 1 วัน

4.พักฟื้นอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพราะคนไข้ได้รับการกระทบกระเทือนมาก มีรอยฟกช้ำและบวมหลังทำ

5.νaser เห็นผลเร็วและชัดเจน ไม่มีปัญหาผิวเป็นโพรง เพราะเนื้อเยื่อคอลลาเจนที่พยุงผิวไม่ได้ถูกทำลายไปด้วย

6.อาจพบปัญหาผิวเป็นคลื่นเป็นโพรง หรือเป็นลอน เพราะเนื้อเยื่อที่พยุงผิวได้หายไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำ νaser lipoSelection ?

• รูปร่างได้สัดส่วนสวยงามขึ้นปราศจากไขมันส่วนเกิน

• νaser มีการคืนตัวของผิวบริเวณที่ดูดไขมันให้กลับมากระชับได้ดังเดิม

• νaser เป็นวิธีการกำจัดไขมันที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียวและปลอดภัย

• Reshape ส่วนที่มีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการออกกำลังและควบคุมอาหาร

• νaser สามารถทำได้ทุกส่วนของร่างกายแม้ในบริเวณที่เล็กใต้คางบริเวณคอและบริเวณหลังเป็นต้น

• νaser เกิดความเจ็บปวดและรอยช้ำหลังการทำน้อยกว่าการดูดไขมันแบบเดิม

• νaser ไม่ต้องพักฟื้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ภายใน 1 วัน

• νaser หลังการทำเซลล์ไขมันจะหายไปโดยที่เนื้อเยื่อรอบๆยังสมบูรณ์

• νaser กระชับผิวเรียบเนียนได้โดยไม่เกิดปัญหาผิวเป็นคลื่นหลังการทำ

ข้อแนะนำในการรักษา ?

• ห้ามยกออกกำลังกายหนัก ภายใน 2 สัปดาห์แรก

• ห้ามทานของดอง อาหารรสจัด เพราะจะทำให้บวมน้ำ

• ก่อนตัดไหม ห้ามให้แผลโดนน้ำเด็ดขาด

รับรองความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ?

νaser ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้มาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำ νaser ?

• รูปร่างได้สัดส่วนสวยงามขึ้นปราศจากไขมันส่วนเกิน

• มีการคืนตัวของผิวบริเวณที่ดูดไขมันให้กลับมากระชับได้ดังเดิม

• เป็นวิธีการกำจัดไขมันที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียวและปลอดภัย

• Reshape ส่วนที่มีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการออกกำลังและควบคุมอาหาร

• สามารถทำได้ทุกส่วนของร่างกาย
แม้ในบริเวณที่เล็กใต้คางบริเวณคอและบริเวณหลังเป็นต้น

• เกิดความเจ็บปวดและรอยช้ำหลังการทำน้อยกว่าการดูดไขมันแบบเดิม

• ไม่ต้องพักฟื้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ภายใน 1 วัน

• หลังการทำเซลล์ไขมันจะหายไปโดยที่เนื้อเยื่อรอบๆยังสมบูรณ์

• กระชับผิวเรียบเนียนได้โดยไม่เกิดปัญหาผิวเป็นคลื่นหลังการทำ

vaser ดูดไขมัน

เหตุผลที่ต้องเลือกทำดูดไขมันที่ Absolute Beauty Clinic ?

• Absolute Beauty Clinic มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสลายไขมัน νaser มีประสบการณ์จากต่างประเทศและในประเทศ

• Absolute Beauty Clinic คิดค่าทำการรักษาอย่างตรงไปตรงมา ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

• Absolute Beauty Clinic มีมาตรฐานการบริการเทียบเท่าโรงพยาบาล

• อุปกรณ์ทุกชนิดผ่านการ sterilization ปลอดเชื้อทุกชนิด

• Absolute Beauty Clinic มีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ช่วยแพทย์ระหว่างทำการรักษา

• Absolute Beauty Clinic จริงใจในการบริการ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง

• Absolute Beauty Clinic มีนวัตกรรมใหม่ สามารถนำไขมันที่ดูดออกมาแล้วมาเสริม เติมส่วนต่างๆตามใบหน้า ทำให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ใบหน้าของท่านดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

• การทำ νaser สลายไขมันที่ Absolute Beauty Clinic โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำครั้งแรกแค่ครั้งเดียวเห็นผลทันที 100%

ลูกค้าที่ไว้ใจ

vaser liposelection
vaser liposelection
vaser liposelection
vaser liposelection
vaser liposelection
vaser liposelection
vaser liposelection