ร่วมไว้อาลัยในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสมชาย ไตรเวทย์

คุณรัสรินทร์ พิทูรธนาทรัพย์ , คุณวรรณิภา สมชาติ และคุณชลิดา สิงห์วัฒนไพจิตร ตัวแทนจาก แอปโซลูท บิวตี้ คลีนิก ร่วมไว้อาลัยในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสมชาย ไตรเวทย์ คุณพ่อของ สุวรรณา ไตเวทย์ เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ศาลา 3 วัดแคนอก อ.เมือง จ.นนทบุรี เนื่องในโอกาสที่บริษัท แอปโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพ