ทำลักยิ้ม

ศัลยกรรมลักยิ้ม ทำลักยิ้ม

ทำลักยิ้ม

 

ลักยิ้ม

โดยปกติเกิดจากลักษณะของผิวหนังที่ถูกดึงให้บุ๋มลงไป โดยถูกดึงจากเนื้อเยื่อผังผืด ของกล้ามเนื้อ Zygomaticus Major ซึ่ง เป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้คนไข้ยิ้ม ศัลยกรรมทำลักยิ้ม เป็นการผ่าตัด โดยการสร้างให้เกิดผังผืดเทียม ยึดระหว่างผิว หนังกับกล้ามเนื้อ เมื่อคนไข้ยิ้ม จะทำให้แก้มบุ๋ม โดยหลังผ่าตัด จะมีแก้มบุ๋มอยู่ตลอดเวลา 3 เดือนแรกหลังจากนั้น จะบุ๋มเฉพาะเวลายิ้มเท่านั้น

ลักยิ้ม โดยทั่วไปลักยิ้มมีด้วยกัน 2 แบบ คือ ?

• แบบจุดจะเป็นเพียงรอยบุ๋มลงไปเล็กๆ เท่านั้น
• ส่วนแบบขีดมักจะเป็นแนวยาวในแนวดิ่ง อาจจะยาวประมาณครึ่งเซนติเมตร

ส่วนตำแหน่งของลักยิ้มนั้น ?

โดยทั่วไปลักยิ้มจะ อยู่ที่ตำแหน่งที่เกิดขึ้นจากการลากแนวสมมติสองแนวมาตัด กัน จุดตัดที่เกิดขึ้นจะเป็นตำแหน่ง ที่แพทย์จะสร้างลักยิ้มให้ แต่ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอื่นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย

ขั้นตอนการผ่าตัด ศัลยกรรมลักยิ้ม ?

เริ่มจากแพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่หรือร่วมกับการให้ยาคลายกังวลจากนั้น แพทย์จะเปิดแผลที่กระพุ้งแก้มด้านในที่ตำแหน่งของลักยิ้มตามที่ต้อง การแล้ว จึงตัดกล้ามเนื้อบางส่วนจากภายในกระพุ้งแก้ม ก่อนจะเย็บกล้ามเนื้อที่เหลือเข้ากับผิวหนังของแก้มเพื่อสร้างการติดต่อ ของกล้ามเนื้อ และผิวหนังทำให้เกิดรอยบุ๋มขึ้นที่ตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นจึงเย็บปิดแผลภายในกระพุ้งแก้ม ด้วยไหมละลายประมาณ 1 – 2 เข็ม ลักยิ้มเป็นการเย็บกล้ามเนื้อและผิวหนังให้ติดกันเพื่อจะได้มีพังผืดยึดระหว่างกันเกิดขึ้นดังนั้นภายหลังการผ่าตัดจะทำให้เกิดลักษณะลักยิ้มบุ๋มอยู่ตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่านไป (ประมาณ 1-3เดือน)พังผืดก็จะคลายตัวและเกิดรอยบุ๋มขึ้นเฉพาะเวลาที่ยิ้มเท่านั้น

การดูแลหลังการผ่าตัด ?

แผลผ่าตัดภายในปากจะใช้เวลา 1 – 2 อาทิตย์จึงจะหายเป็นปกติ
• ระยะ แรกจะเกิดลักษณะลักยิ้มบุ๋มแม้ว่าจะไม่ยิ้มก็ตาม ควรใช้พลาสเตอร์ปิดบริเวณที่ทำลักยิ้มไว้ เมื่อเวลาผ่านไป 1 – 3 เดือน พังผืดจะมีการคลายตัวและจะเกิดรอยบุ๋มขึ้นเวลายิ้มเท่านั้น
• วันแรกหลังผ่าตัดควรทานเฉพาะอาหารเหลว วันที่ 2 – 3 ให้ทานอาหารอ่อนได้
• ควรดูแลเรื่องอาหารในระหว่างที่แผลยังไม่หาย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
• เลี่ยงการกระทบกระเทือนแผลผ่าตัด เพราะอาจทำให้เกิดการอักเสบหรือแผลแยกได้
• ควรทายาขี้ผึ้งที่แพทย์จัดให้ ตรงบริเวณรอยบุ๋มลักยิ้ม ห้ามทายาฮีรูดอย
• บางครั้งอาจพบว่าลักยิ้มหลุดก่อนเวลา คือเย็บลักยิ้มไม่ติด ต้องให้แพทย์แก้ไขเย็บให้ใหม่