placenta พลาเซนต้า รก

placenta พลาเซนต้า รก

พลาเซนต้า หรือ รก (Placenta)

พลาเซนต้าคืออะไร

พลาเซนต้าเป็นเยื่อบุในมดลูกกลไกของการตั้งครรภ์ ที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมนุษย์ ที่เรียกกันทั่วไปว่า “รก” หรือ “พลาเซนต้า” (Placenta) ตัวอ่อนของทารกจะอาศัยรก (พลาเซนต้า) เชื่อมต่อจากสะดือ ที่ยังไม่เชื่อมโยงกับสายสะดือของมารดา ทารกจะรับสารอาหารที่อยู่ภายในถุงน้ำที่เรียกว่า ถุงน้ำคร่ำ ทารกขับของเสียผ่านทางสายสะดือเข้าสู่เส้นเลือดและรกของมารดา

พลาเซนต้าหรือรก (Placenta) เป็นตัวสร้างพัฒนาการและฮอร์โมนของตัวอ่อนของทารก ให้เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ และยังสามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่จะเข้าสู่ทารกได้อีกด้วย แต่รกไม่สามารถป้องกันไวรัสเข้าสู่ทารกได้

พลาเซนต้า

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยค้นพบว่ารก  สามารถสกัดมาจากหลากหลายประเภท ดังนี้

• ซอยไฟโตพลาเซนต้าจากถั่วเหลืองสกัด (Soy Phyto Placenta Extract)
• รกจากแกะ (Sheep Placenta)
• รกจากหมู (Pig Placenta)
• รกจากม้า (Horse Placenta)
• รกจากวัว (Bovine placenta)

ในส่วนของพลาเซนต้าที่สกัดจากมนุษย์ ยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อหลายชนิด เนื่องจากมนุษย์นั้นสามารถที่จะติดเชื้อโรคจำพวก โรคตับอักเสบบี โรคติดต่อทางเลือด โรคหัดเยอรมัน และโรคเอดส์ได้ กระบวนการสกัดพลาเซนต้าจากมนุษย์ด้วยวิธีอบแห้ง เวลาที่ใช้ยังไม่นานพอที่จะกำจัดไวรัสได้ และค่าใช้จ่ายต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าการสกัดพลาเซนต้าจากสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ
ในปัจจุบันนี้การสกัดพลาเซนต้า (รก) มักสกัดจากสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก วัว แกะ หมู ม้า หมู แกะ แต่เนื่องจากพลาเซนต้าจากวัวและพลาเซนต้าจากแกะยังมีโรคติดต่อที่ร้ายแรงอยู่ เช่น โรควัวบ้า และผลของโรควัวบ้าทำให้สมองเสื่อม ในประเทศญี่ปุ่นจึงได้ออกกฎหมายห้ามผลิตพลาเซนต้า (รก) จากสัตว์ที่สามารถเป็นโรควัวบ้า คือ แกะ วัว และอนุญาตให้ผลิตพลาเซนต้าได้เฉพาะม้าและหมูเท่านั้น

รูปแบบชนิดของพลาเซนต้า

• พลาเซนต้าแบบชนิดฉีด
• พลาเซนต้าแบบชนิดเครื่องดื่ม
• พลาเซนต้าแบบชนิดผง

ประโยชน์ของพลาเซนต้า หรือ รก

ในประเทศจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ได้รู้จักวิธีการนำพลาเซนต้า (รก) มาใช้เป็นยาอายุวัฒนะมาเป็นระยะเวลานาน กว่าพันๆ ปี มาแล้ว และเมื่อครั้งในอดีตสมัยโบราณ คลีโอพัตรา สาวงามที่สุดแห่งอียิป ก็ยังได้นำรกหรือพลาเซนต้า มาใช้ในการบำรุงผิวพรรณเพื่อเสริมความงาม
พลาเซนต้า (รก) สามารถสร้างสารอาหารที่สำคัญ เช่น เกลือแร่ กรดอมิโน และสารอาหารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินในชีวิตประจำวัน และยังสามารถช่วยซ่อมแซมเซลล์ในส่วนที่สึกหรอได้ สารอาหารจากพลาเซนต้า (รก) สามารถปรับคืนสภาพความสมดุลของด่างและกรดในเลือดได้ โดยกระบวนการขับของเสียจากเซลล์เก่าให้ถูกขับถ่ายออกมา ทำให้เลือดลมไหลเวียนดียิ่งขึ้น และอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายดีขึ้น เช่น การมองเห็น และยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนที่เซลล์เก่าที่สึกหรอ

ผลลัพธ์ของพลาเซนต้า หรือ รก

พลาเซนต้าสามารถช่วยทำให้ผิวขาวขึ้น จากสารที่ทำให้ผิวขาวทั้งหมด 9 ชนิด และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ว่ามีคุณสมบัติที่สามารถช่วยเร่งปฏิกิริยาในการผลัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพ ให้เกิดเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแทนที่ จากงานวิจัยค้นพบว่า การใช้พลาเซนต้า (รก) อย่างต่อเนื่อง สามารถกำจัดเม็ดสีเมลานิน (ที่ทำให้ผิวหมองคล้ำอันเกิดจากการรับแสงยูวีจากแสงแดด) ออกจากร่างกาย
สารที่ทำให้ผิวขาวทั้ง 9 ชนิด ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่น
1.linoleic acid
2.Kamomira ET
3.Placenta
4.Ellagic Acid
5.Arbutin
6.Vitamin C Derivatives
7.T-AMCHA
8.Tranexamic
9.Rucinol